Yayım İlkeleri

1. Din ve Felsefe Araştırmaları Din Felsefesi Derneği’nin yayım organıdır.

2. Din ve Felsefe Araştırmaları uluslararası hakemli bir dergidir.

3. Din ve Felsefe Araştırmaları elektronik ortamda yayımlanır.

4. Din ve Felsefe Araştırmaları yılda iki sayı olarak yayımlanır.

Yayım Dili

5. Din ve Felsefe Araştırmaları’nın yayım dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilimsel çalışmalar da yayımlanır. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.

Mali Politika

6. Din ve Felsefe Araştırmaları açık erişimli bir dergidir.

7. Yayımlanan makaleler için yazara ücret ödenmez, sadece ilgili yazının e-baskısı gönderilir.

8. Dergi yayım sürecinde görev alanlara herhangi bir ücret ödenmez.

Hakemleme Politikası

9. Dergide çift taraflı kör hakemleme sistemi uygulanmaktadır.

10. Hakem raporlarında gizlilik esastır; bu sebeple derginin künyesinde hakem isimlerine yer verilmez.

11. Gönderilen makaleler teknik ve bilimsellik ölçütleri açısından önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın kurulunun kabulü sonrasında en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir ve hakemlerin her ikisinin de uygun görmesi halinde yayımlanır. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.

Arşiv Politikası

12. Din ve Felsefe Araştırmaları Yayın Kurulu tarafından belirlenen yurt içi ve dışındaki kütüphanelere, uluslararası indeks kurumlarına yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

Telif Politikası

13. Yayımlanan makalelerin bütün hakları Din ve Felsefe Araştırmaları’na ait olup kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

14. Yayımlanan yazıların hukukî ve ilmî sorumluluğu yazara aittir.

İntihal Politikası

15. Yayın Kurulunca belirlenmiş intihal/benzerlik oranı %15’dir. Bu oranı aşan yazılar hakem sürecine dahil edilmeden reddedilir.