Yayım İlkeleri

1. Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergi olup din olgusu üzerine kaleme alınan felsefi ve bilimsel çalışmaları bilim dünyamıza ve kamuoyuna sunmayı hedeflemektedir.

2. Dergide Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde makaleler yayınlanır.

3. Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

4. Gönderilen makaleler teknik ve bilimsellik ölçütleri açısından önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın kurulunun kabulü sonrasında en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir ve hakemlerin her ikisinin de uygun görmesi halinde yayımlanır.

5. Hakem raporlarında gizlilik esastır; bu sebeple, derginin künyesinde hakem isimlerine yer verilmez.

6. Yayımlanan makaleler için yazara ücret ödenmez, sadece ilgili yazının e-baskısı gönderilir.

7. Yayımlanan makalelerin bütün hakları Felsefe ve Din Araştırmaları Dergisi’ne ait olup kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

8. Yayımlanan yazıların hukukî ve ilmî sorumluluğu yazara aittir.

9. Ancak makalelerde verilen bilgilerin muhtevasına müdahale etmeden, yazarın bilgisi dâhilinde dilsel ifade ve imlâ birliğini sağlamak açısından diline ve üslûbuna müdahale hakkı vardır.

10. Gönderilen makalelerde yazarın adı ve iletişim bilgileri yer almamalıdır. 

11. Gönderilecek makaleye Telif Hakkı Devir Formu'nun doldurularak eklenmesi gerekmektedir.