DİN FELSEFESİ DERNEĞİ ADINA SAHİBİ

Rahim ACAR, Prof. Dr.

 

BAŞEDİTÖR

Nebi MEHDİYEV, Prof. Dr.

 

YARDIMCI EDİTÖRLER

Abdulkadir TANIŞ, Dr. Öğr. Üyesi

Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN, Dr.

 

ULUSLARARASI EDİTÖR

Hüseyin Taha TOPALOĞLU

 

YAYIN KURULU

Abdulkadir TANIŞ, Dr. Öğr. Üyesi | Hitit Üniversitesi - TR

Ahmet Erhan ŞEKERCİ, Doç. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN, Dr. | TR

Engin ERDEM, Doç. Dr. | Ankara Üniversitesi - TR

Hüseyin Taha TOPALOĞLU | Hitit Üniversitesi - TR

Kemal BATAK, Doç. Dr. | Sakarya Üniversitesi - TR

Mehmet Sait REÇBER, Prof. Dr. | Ankara Üniversitesi - TR

Muammer İSKENDEROĞLU, Prof. Dr. | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - TR

Nebi MEHDİYEV, Prof. Dr. | Trakya Üniversitesi - TR

Rahim ACAR, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Tamer YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi | Sakarya Üniversitesi - TR

 

DANIŞMA KURULU

Abdullatif TÜZER, Prof. Dr. | Muş Alparslan Üniversitesi - TR

Ali KÖSE, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Andrey Gregoryeviç NEKİTA, Prof. Dr. | Yaroslav-the-Wise Novgorod State University - RU

Aydın IŞIK, Doç. Dr. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - TR

Ayhan BIÇAK, Prof. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Ayşe Sıdıka OKTAY, Doç. Dr. | Süleyman Demirel Üniversitesi - TR

Bilal BAŞ, Doç. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Cafer Sadık YARAN, Prof. Dr. | Ondokuz Mayıs Üniversitesi - TR

Conor CUNNINGHAM, Doç. Dr. | University of Nottingham, UK

Ercan ALKAN, Dr. Öğr. Üyesi | Marmara Üniversitesi - TR

Fatma YÜCE, Dr. Öğr. Üyesi | Sinop Üniversitesi, TR

Ferit USLU, Prof. Dr. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TR

Hayrettin Nebi GÜDEKLİ, Dr. Öğr. Üyesi | Marmara Üniversitesi, TR

Hakan HEMŞİNLİ, Dr. Öğr. Üyesi | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - TR

Harun KUŞLU, Dr. Öğr. Üyesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi - TR

Hilmi DEMİR, Prof. Dr. | Hitit Üniversitesi - TR

Hümeyra ÖZTURAN, Dr. Öğr. Üyesi | Marmara Üniversitesi - TR

Hüsamettin ERDEM, Prof. Dr. | Necmettin Erbakan Üniversitesi - TR

İhsan FAZLIOĞLU, Prof. Dr. | Medeniyet Üniversitesi - TR

İlhan KUTLUER, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Jeffrey J. JORDAN, Prof. Dr. | University of Delaware - USA

Mehmet Cüneyt KAYA, Doç. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Mehmet S. AYDIN, Prof. Dr. | Emekli Öğretim Üyesi - TR

Mehmet TÜRKERİ, Prof. Dr. | Dokuz Eylül Üniversitesi - TR

Muhsin AKBAŞ, Prof. Dr. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - TR

Necip TAYLAN, Prof. Dr. | Emekli Öğretim Üyesi - TR

Osman Caner TASLAMAN, Prof. Dr. | Yıldız Teknik Üniversitesi - TR

Ömer TÜRKER, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Philip GOODCHILD, Prof. Dr. | University of Nottingham - UK

Recep ALPYAĞIL, Prof. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Rıfat ATAY, Doç. Dr. | Akdeniz Üniversitesi - TR

Selahaddin HALİLOV, Prof. Dr. | Emekli Öğretim Üyesi – AZ

Sergey Anatolyeviç MALENKO, Prof. Dr. | Yaroslav-the-Wise Novgorod State University - RU

Tahsin GÖRGÜN, Prof. Dr. | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - TR

Tim O’CONNOR, Prof. Dr. | Indiana University - USA

Tuba Işık, Doç Dr. | University of Paderborn - DE

Turan KOÇ, Prof. Dr. | Erciyes Üniversitesi - TR

Zeki ÖZCAN, Prof. Dr. | Uludağ Üniversitesi - TR

Zeynep GEMUHLUOĞLU, Doç. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Zikri YAVUZ, Dr. Öğr. Üyesi | Ankara Üniversitesi - TR