Amaç ve Kapsam

Din Felsefesi Derneği tarafından yayımlanan Din ve Felsefe Araştırmaları dergisinin amacı, söz konusu derneğin uzun yıllardır düzenlediği toplantılar ve akademik faaliyetlerin sağladığı tecrübeler ışığında din felsefecilerinin alana katkılarını; din kavramı ve olgusu üzerine üretilen her türlü felsefî, teolojik ve bilimsel çalışmaları sunmaktır. Bununla beraber, belirli bir bakış açısından öte çok-bakışlı yazıların da dergimizin değerini daha da arttıracağı gibi düşünce dünyamıza da önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Uluslararası bir dergi olan Din ve Felsefe Araştırmaları, başta din felsefesi olmak üzere Felsefe ve Din Bilimleri adı altında mütalaa edilen alanlardan ya da din olgusu üzerine felsefi bir iddia içeren özgün telif, kültürel ve ilmî toplantı faaliyetleri, söyleşi, kitap eleştirisi, vefayat vb. yazıları değerlendirmeye alır.