Yazım Kuralları

1. Sayfa boyutu A4 ölçülerinde olmalıdır.

2. Kenar boşlukları dört kenardan 3’er cm olarak ayarlanmalıdır.

3. Makale başlığı Gotham Narrow Book yazı tipinde 14 punto büyüklüğünde, ortaya hizalanmış olmalıdır. Boşluklar üstten 60 nk; alttan 12 nk olmalıdır. Makale başlığının tüm harfleri büyük olmalıdır.

4. Yazar ismi makale başlığından sonra, Gotham Narrow Book yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, sağa hizalanmış olmalıdır. Boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.

5. Yazarın ünvanı ve iletişim bilgileri ile alakalı açıklamalar metine editörler tarafından sonradan ekleneceklerdir; bu sebeple yazarın metin içinde belirtmesine gerek yoktur.

6. Öz başlığı, Abstract başlığı, Kaynakça başlığı, makale başlığının İngilizcesi ve metnin tüm ana başlıkları Gotham Narrow Book yazı tipinde, 13 punto büyüklüğünde, kalın, sola hizalanmış ve soldan 1 cm girintiye ayarlanmış olmalıdır. Üstten boşluk 0 nk, alttan boşluk 6 nk olmalıdır. Başlıkların tümünde sadece ilk harf büyük olmalıdır.

7. Alt başlıklar Gotham Narrow Book yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, kalın, sola hizalanmış ve soldan 1 cm girintiye ayarlanmış olmalıdır. Üstten boşluk 0 nk, alttan boşluk 6 nk olmalıdır. Başlıkların tümünde sadece ilk harf büyük olmalıdır.

8. Ana başlıklar –Öz başlığı, Abstract başlığı, Kaynakça başlığı; eğer var ise Giriş, Sonuç veya Değerlendirme başlıkları haricinde- 1’den başlayarak numaralandırılmalı; alt başlıklar da 1.1, 2.1.1. vb. Şekilde numaralandırılmalıdır.

9. Gövde metin Gotham Narrow Book yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, her iki yana hizalanmış, paragraf başları soldan 1.25 cm girintide, 1.15 satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, paragraf üstünde 0 nk, paragraf sonunda 10 nk olmalıdır.

10. Metin içi alıntılar tırnak işareti kullanılmadan ayrı bir paragraf halinde yapılmalıdır. Metin şekli Gotham Narrow Book yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, her iki yana hizalanmış, tek satır aralığında olmalıdır. Soldan 1.25 cm, sağdan 1 cm girintide olmalıdır. Boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.

11. Kaynakça kısmında eserler Gotham Narrow Book yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, her iki yana hizalanmış, tek satır aralığında olmalıdır. Her eser ilk satır soldan 1.25 cm girintiden başlamalı –eğer varsa-her eser için ikinci satırda girinti olmamalıdır.

12. Kaynakça kısmında eserler Chicago Referans Sistemi’nde gösterilmelidir.

13. Kaynakça kısmı makalenin hemen bitiminden değil; bir sonraki sayfadan başlamalıdır.

14. Alıntılar ve ek bilgiler dipnot stilinde, Chicago Referans Sistemi’ne uygun şekilde yapılmalıdır.

15. Dipnotlar Gotham Narrow Book yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, her iki yana hizalanmış, tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar üstten ve alttan 0 nk olmalıdır. Her dipnot başında numaralar üstsimge şeklinde olmalıdır.

16. Eğer makale başlığı için sayfa sonunda açıklama yapılacaksa yıldız (*) üst simgesiyle yapılmalıdır.

17. Eğer tablo veya şekil kullanılmışsa, açıklamaları tablo ve/ya şekil sonunda, Gotham Narrow Book yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, ortaya hizalanmış ve tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır. Açıklama öncesinde Şekil-1.Tablo-1. şeklinde olmalı; açıklama kısmı kalın yazı tipinde olmamalıdır.

18. Öz, makalenin ilk sayfasında yazar isminin hemen altında olmalıdır. Öz kısmı en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler en az 4, en fazla 6 adet olmalıdır.

19. Abstract, Kaynakça bölümünden sonra ayrı bir sayfada olmalıdır. Makale başlığının İngilizcesi, Abstract’ın hemen altında olmalıdır.

20. Abstract metni Gotham Narrow Book yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, her iki yana hizalanmış, paragraf başları soldan 1.25 cm girintide, 1.15 satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, paragraf üstünde 0 nk, paragraf sonunda 10 nk olmalıdır.

21. Abstract en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır. Anahtar kelimeler en az 4, en fazla 6 adet olmalıdır.

22. Üst ve Alt Bilgi kısımlarına herhangi bir giriş yapılmamalıdır.

23. Sayfa numaraları editörler tarafından verileceğinden, yazarın sayfa numaralandırması yapmasına gerek yoktur.