DİN FELSEFESİ DERNEĞİ ADINA SAHİBİ

Rahim ACAR, Prof. Dr.

 

BAŞEDİTÖR

Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN, Dr.

 

YARDIMCI EDİTÖRLER

Abdulkadir TANIŞ, Dr. Öğr. Üyesi

Eyübcan YAVUZ, Arş. Gör.

Nesim ASLANTATAR, Arş. Gör. 

Zeynep BAKTEMUR, Arş. Gör.

 

ULUSLARARASI EDİTÖR

Hüseyin Taha TOPALOĞLU

 

DİL EDİTÖRLERİ

Hüseyin Taha TOPALOĞLU, Arş. Gör. (İngilizce)

Fahrettin HALİLOĞLU, Arş. Gör. (Almanca)

Sümeyye Sel ODABAŞ (Fransızca)

Yusuf DUMAN, Arş. Gör. (Arapça)

 

YAYIN KURULU

Abdulkadir TANIŞ, Dr. Öğr. Üyesi | Hitit Üniversitesi - TR

Ahmet Erhan ŞEKERCİ, Doç. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN, Dr. | TR

Engin ERDEM, Doç. Dr. | Ankara Üniversitesi - TR

Hüseyin Taha TOPALOĞLU | Hitit Üniversitesi - TR

Kemal BATAK, Doç. Dr. | Sakarya Üniversitesi - TR

Mehmet Sait REÇBER, Prof. Dr. | Ankara Üniversitesi - TR

Muammer İSKENDEROĞLU, Prof. Dr. | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - TR

Nebi MEHDİYEV, Prof. Dr. | Trakya Üniversitesi - TR

Rahim ACAR, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Tamer YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi | Sakarya Üniversitesi - TR

 

DANIŞMA KURULU

Abdullatif TÜZER, Prof. Dr. | Muş Alparslan Üniversitesi - TR

Ali KÖSE, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Andrey Gregoryeviç NEKİTA, Prof. Dr. | Yaroslav-the-Wise Novgorod State University - RU

Aydın IŞIK, Doç. Dr. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - TR

Ayhan BIÇAK, Prof. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Ayşe Sıdıka OKTAY, Doç. Dr. | Süleyman Demirel Üniversitesi - TR

Bilal BAŞ, Doç. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Cafer Sadık YARAN, Prof. Dr. | Ondokuz Mayıs Üniversitesi - TR

Conor CUNNINGHAM, Doç. Dr. | University of Nottingham, UK

Ercan ALKAN, Dr. Öğr. Üyesi | Marmara Üniversitesi - TR

Fatma YÜCE, Dr. Öğr. Üyesi | Sinop Üniversitesi, TR

Ferit USLU, Prof. Dr. | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - TR

Hayrettin Nebi GÜDEKLİ, Dr. Öğr. Üyesi | Marmara Üniversitesi, TR

Hakan HEMŞİNLİ, Dr. Öğr. Üyesi | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - TR

Harun KUŞLU, Dr. Öğr. Üyesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi - TR

Hilmi DEMİR, Prof. Dr. | Hitit Üniversitesi - TR

Hümeyra ÖZTURAN, Dr. Öğr. Üyesi | Marmara Üniversitesi - TR

Hüsamettin ERDEM, Prof. Dr. | Necmettin Erbakan Üniversitesi - TR

İhsan FAZLIOĞLU, Prof. Dr. | Medeniyet Üniversitesi - TR

İlhan KUTLUER, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Jeffrey J. JORDAN, Prof. Dr. | University of Delaware - USA

Mehmet Cüneyt KAYA, Doç. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Mehmet S. AYDIN, Prof. Dr. | Emekli Öğretim Üyesi - TR

Mehmet TÜRKERİ, Prof. Dr. | Dokuz Eylül Üniversitesi - TR

Muhsin AKBAŞ, Prof. Dr. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - TR

Necip TAYLAN, Prof. Dr. | Emekli Öğretim Üyesi - TR

Osman Caner TASLAMAN, Prof. Dr. | Yıldız Teknik Üniversitesi - TR

Ömer TÜRKER, Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Philip GOODCHILD, Prof. Dr. | University of Nottingham - UK

Recep ALPYAĞIL, Prof. Dr. | İstanbul Üniversitesi - TR

Rıfat ATAY, Doç. Dr. | Akdeniz Üniversitesi - TR

Selahaddin HALİLOV, Prof. Dr. | Emekli Öğretim Üyesi – AZ

Sergey Anatolyeviç MALENKO, Prof. Dr. | Yaroslav-the-Wise Novgorod State University - RU

Tahsin GÖRGÜN, Prof. Dr. | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - TR

Tim O’CONNOR, Prof. Dr. | Indiana University - USA

Tuba Işık, Doç Dr. | University of Paderborn - DE

Turan KOÇ, Prof. Dr. | Erciyes Üniversitesi - TR

Zeki ÖZCAN, Prof. Dr. | Uludağ Üniversitesi - TR

Zeynep GEMUHLUOĞLU, Doç. Dr. | Marmara Üniversitesi - TR

Zikri YAVUZ, Dr. Öğr. Üyesi | Ankara Üniversitesi - TR