Din ve Felsefe Araştırmaları

Din Felsefesi Derneği, kurulmuş olduğu 2007 yılından beri, derneğin kuruluş amacına uygun olarak çok sayıda konferans, sempozyum, seminer ve atölye çalışması düzenlemiştir. Derneğin amacı din felsefesi alanında dinin anlaşılması ile ilgili akademik çalışmalara destek vermek; bu alanda çalışan akademisyenlerin fikirlerini ve çalışmalarını sunma fırsatını sağlamaktır. 2007 yılından itibaren, gerek İstanbul’da gerekse de Edirne’den Muş’a kadar Türkiye’nin farklı yerlerinde yapılan etkinlikler sayesinde bu hedefler istikametinde önemli adımlar atıldığı görülmektedir. Bir taraftan Dernek çevresinde gönüllü olarak emek veren özverili akademisyenlerin yoğun çabaları sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren din felsefecileri belirli bir platformda buluşma fırsatı yakalamıştır. Diğer taraftan da din felsefesi dışında fikir üreten pek çok farklı sosyal bilimciyle temas kurularak din kavramı üzerine yeni perspektiflerin oluşturulması ve paylaşılması için gayret sarf edilmiştir. Ancak şimdiye kadar, Din Felsefesi Derneği ile ilişkili yayın yapma konusunda temkinli bir duruş sergilenmiştir.

Din Felsefesi Derneği yönetimi olarak, hem kazanmış olduğumuz tecrübe hem de edinmiş olduğumuz entelektüel birikimden ilhamla, yayın hayatına başlamanın vakti geldiğine inanmaktayız. Bu doğrultuda, 2018 yılı itibariyle Din ve Felsefe Araştırmaları adı altında elektronik bir dergi çıkarma kararı aldık.

Din ve Felsefe Araştırmaları dergisi, öncelikle din felsefecilerinin alana katkılarını kamuoyuna ulaştırmakla kalmayacak aynı zamanda din üzerine teolojik bir bakış açısıyla yahut da din sosyolojisi veya din psikolojisi gibi din bilimleri bakış açısıyla yapılan çalışmalara da açık olacaktır. Bununla beraber, belirli bir bakış açısından öteye çok-bakışlı yazıların da dergimizin değerini daha da arttıracağı gibi düşünce dünyamıza da önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Din ve Felsefe Araştırmaları dergisi, uluslararası ve hakemli bir dergi olup yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere elektronik olarak yayınlanacaktır. Hakemleme ve redaksiyon sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yazıların, yayım tarihinden en 2 ay öncesine kadar dfa@dfd.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Hakkaniyet ilkesinden taviz vermeksizin, din kavramı ve olgusu üzerine düşünce üreten siz değerli akademisyen ve araştırmacıların pek kıymetli yazılarınızla dergimize katkı sağlamanızı temenni ediyor ve bu alanda yeni bir entelektüel heyecanın ortaya çıkmasında paydaş olmanızı umuyoruz.

 

Saygılarımızla,

Din Felsefesi Derneği